Tabletki Levitra Bayer 20 mg bez recepty

Lek levitra przeznaczony jest do leczenia zaburzeń erekcji, nie działa w przypadku braku pobudzenia seksualnego. Jedną z podstawowych aktywnych substancji zawartych w leku jest preparat wardenafil, stosowany jest jak preparat doustny w celu poprawy erekcji u mężczyzn oraz przy zaburzeniach wzwodu.

Główne składniki leku Levitra

Wardenafil przywraca prawidłowy wzwód w wyniku zwiększonej dawki napływu krwi do prącia. Tutaj w przypadku pobudzenia seksualnego następuje uwolnienie tlenku azotu, związek ten aktywuje enzym, prowadzi to do zwiększenia stężenia cyklicznego monofosforanu guanozyny  w ciałach jamistych.

W jaki sposób działa Levitra

Wyżej wspomniany składnik wardenafil przywraca prawidłowy wzwód w wyniku zwiększonego napływu krwi do prącia, dzięki temu zapewniona jest prawidłowa aktywność seksualna. Wardenafil nasila działanie androgennego tlenku azotu w ciałach jamistych wskutek hamowania PDE5.

Lek zażywa się w postaci tabletek powlekanych lub tabletek ulegający rozpadowi w jamie ustnej. W przypadku spożywania posiłków tłustych i przyjmowaniu leku, może spowodować to opóźnienie początku jego działania. Dawka leku może być zwiększona maksymalnie do 20 mg i zmniejszona do 5 mg, nie należy stosować preparatu częściej niż jeden raz na dobę.

Składnik ten powoduje łagodne i przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego, które w większości wypadków nie ma znaczenia klinicznego.
Lek ten szybko wchłania się po podaniu doustnym, maksymalne stężenie we krwi uzyskuje się po upływie 30 do 120 minut, preparat przenika do tkanek, w 95% wiąże się z białkami osocza. Wydawany jest w postaci metabolitów przede wszystkim z kałem i w niewielkich ilościach z moczem.

Kto nie powinien zażywać Levitra?

Leku Levitra nie powinny stosować osoby, które mają uczulenie na ten preparaty lub na jego składniki. Przeciwwskazania do stosowania preparatu to również równoległe stosowanie azotanów lub tlenku azotu w jakiejkolwiek postaci, niewydolność wątroby, strzałkowa niewydolność nerek, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, zawał serca, niestabilna dławica piersiowa, wrodzone choroby zwyrodnienia siatkówki.

Nie wolno stosować preparatu u osób, które straciły wzrok w jednym oku, z powodu tętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Aby wykluczyć choroby i okoliczności, które są przeciwwskazaniem do stosowania tego leku, należy dokonać odpowiednich badań kontrolnych, lekarz powinien zdiagnozować u pacjenta zaburzenia erekcji i określić ich przyczyny, ważna jest ocena stanu układu sercowo-naczyniowego. Należy zachować ostrożność stosując preparat osób predysponujących do priapizmu, czyli na przykład chorób typu białaczka lub anatomiczne zniekształcenie prącia.

Wardenafil jest metabolizowany głównie w wątrobie przez enzymy cytochromu P-450 – izoformę CYP3A4 oraz w mniejszym stopniu – CYP3A5 i CYP2C; z tego względu inhibitory tych izoenzymów mogą zwiększać jego stężenie w osoczu.

Nie należy stosować równolegle:

  • · z azotanami; wardenafil nasila ich działanie hipotensyjne
  • · z inhibitorami proteazy wirusa HIV, takimi jak rytonawir i indinawir (jest to przeciwwskazane)
  • · z ketokonazolem lub itrakonazolem; (jest to przeciwwskazane jest u mężczyzn po 75. roku życia.